geri

HAKKIMIZDA

Kurumsal

Vakfın amacı, hedefi ve planları

Hakkımızda

Vakfın Amacı:

Kur’an Çalışmaları Vakfı, Kur’an-ı Kerim’in evrensel ve tarih üstü mesajını, asli ilke ve amaçlarını Kur’an metni ve Hz. Peygamberin sahih sünnetinden hareketle hayata taşımayı, metnin yorumunda öncelikle onun kullandığı dile ve indiği tarihi şartlara dair bilgileri esas almayı, bu bilgilerden yola çıkarak ayetlerin anlamlarını elden geldiğince doğru belirlemeyi, daha sonra Kur’an’ın mesaj ve ilkelerini metnin bütünlüğünü gözeterek ortaya koymayı, onun Hz. Peygambere indiği zamanki tazeliğini ve dinamizmini insanlara hissettirmeyi, bütün bunları değişim ve gelişim karşısında realiteyi gözeten yeni, doğru ve diri bir yorumla gerçekleştirmeyi imkan nispetinde karşılamak amacıyla kurulmuştur. 

Hedefleri:

Vakıf, kuruluş amacı doğrultusunda;

  1. Kur’an merkezli ilmi araştırma alanlarını tespit etmeyi
  2. Bu çalışma alanlarına ve belirlenen konulara uygun araştırmacıları bulmayı 
  3. Konularının uzmanı olan kişilere projeler hazırlatıp bunları gerçekleştirmeyi
  4. Kur’an’la ilgili çalışma ve araştırma yapacak kişi, kadro ve kurumları desteklemeyi
  5. Kur’an alanında ilmi ve güncel konuların tartışıldığı konferans, seminer ve sempozyum gibi bilimsel ve kültürel faaliyetlerde bulunmayı
  6. Yapılan araştırma ve çalışmaları yayınlayıp kamuoyuyla paylaşmayı
  7. Kur’an araştırmaları alanında faaliyet gösteren diğer kişi ve kurumlarla görüşmeyi, gerektiğinde onlarla ortak faaliyetlerde bulunup çalışmalar yapmayı
  8. İstekli insanlara başta Kur’an ilimleri olmak üzere ihtiyaç duydukları dinî bilgileri vermeyi, bunu ilim ehlinin yapacağı derslerle gerçekleştirmeyi, böylece arzulu insanları doğru bilgiyle donatmayı hedeflemekte ve bunları hayata geçirmeyi istemektedir.

Öncelikli Çalışma Programı:

Vakıf, öncelikli çalışma olarak Kur’an Kelime ve Kavramlarının ele alınıp incelenmesini, ardından hem kaynak hem de hedef dili en iyi yansıtan bir Kur’an Meâli yapılmasını, bundan sonra da Konulu Tefsir yazılmasını planlamaktadır.

Orta ve Uzun Vadeli Planları:

Vakfın çalışmaları elbette bunlarla sınırlı kalmayacak, orta ve uzun vadede Kur’an’ın teolojik anlam 
haritasının çıkarılıp buna bakılarak onun dünya 
görüşü, ahlak öğretisi, toplum projesi, hukuk ve 
iktisat teorisi oluşturulup hayata rehberlik etmesi 
için her türlü maddi ve manevi imkan seferber 
edilecek, vakıf bünyesinde ve tüzüğü doğrultusunda 
oluşturulacak ilmi kadro, kurul ve kurumlarla bu tür 
çalışmalar sonuna kadar sürdürülecek, bunların her 
biri hayata geçirilirken gereken imkan ve kaynaklar 
sağlanacak, çalışmalar hakkıyla yapılıp ilmi seviyesinden ve İslâmi niteliğinden asla taviz verilmeyecek, bütün bunlar sahih rivayet ve doğru dirayet 
yoluyla ulaşılan manalar esas alınıp nassda ve aklı 
selim sahibi herkesin kabul edeceği esasta 
birleşerek yapılacak, böylece anlam kargaşasına ve 
yorum anarşisine imkan tanınmayacaktır. 

Sonuç:

Kur’an Çalışmaları Vakfı’nın nihâi hedefi Kur’an’ı hayatın canlı rehberi, İslâm’ı hâkim dini, insanı da en hayırlı varlığı haline getirmek için elden geleni iyi niyet ve samimiyetle yapıp Allah’ın rızasını kazanmaktır. Bu ulvi hedefi gerçekleştirmek isteyen herkes anılan hayırlı hizmetlere davetlidir. Vakfın mensupları olarak Rabbimizden niyazımızsa iyilikte yarışan, hayrın ve dayanışmanın zeminini hazırlayan ve kullukta ihsan kalitesini yakalayan bahtiyar kulları arasına bizleri de katmasıdır. 

Hashtag:

haberdar olun

vakfımız hakkında haberlerden, faaliyetlerden, ders ve etkinlinlerden haberdar olun